Aktiviteter

Den danske herregård gennem tusinde år

onsdag den 31. oktober kl. 19.00
 Gørlev Idrætsefterskole, Kirkevangen

Aagaard 1950-erne

Historiker Ole G. Nielsen kommer og fortæller om ”Den danske herregård gennem tusinde år”. Vi kender alle danske herregårde, når den præsenterer sig i landskabet. Storladet og alene. Sådan har det ikke altid været. De fleste store gårde har deres udspring i en landsby, men så er landsbyen opslugt af stormandsgården. Andre herregårde er for eksempel udstykket af krongodset blev tilgodeset.
De gamle herregårde var samlinger af gårde og huse, langt senere blev det store landbrug. De blev tilgodeset med hovedgårdslovgivningen og senere blev nogle beskytte i form af grevskaber, baronier, stamhuse og fideikommisgods.

Siden landboreformernes tid er herregårdenes særlige rettigheder ganske langsomt blevet ophævet, og i dag er de gamle historiske gårde rene landbrug, store eller små, men jævnligt med fredede bygninger, og derfor bevarer de gamle gårde en vigtig del af vore fælles bygningskultur. Nogle herregårde har på et tidligt tidspunkt opnået fredninger af deres marker og derved bevaret gårdens særlige landskabelige placering. I foredraget fortælles om denne udvikling, og der bliver inddraget eksempler fra lokalsamfundet.

Ole G. Nielsen er en god og levende fortæller og har en stor viden
– så kom og vær med til en interessant aften.

Entre: 20 kr.
Der serveres kaffe og kage i pausen

———————————

Arkivernes Dag og bogudgivelse

lørdag den 10. november holder Arkivet åbent fra kl. 10 til 14

 

Arkivernes Dag er en landsdækkende begivenhed, hvor alle inviteres ind på arkiverne, for at se hvad arkivet rummer og  kan bruge det til.
I den forbindelse vil der være en udstilling, hvor Arkivet i år har valgt temaet: Fra datidens skolebog til nutidens PC.

Der vil være udstilling af gamle skolebøger, skifertavle, kugleramme, anskuelsestavler til nutidens undervisnings- medie.

 


Arkivernes Hjul 2018

Samme dag udgives Arkivernes Hjul 2018 på Arkivet. Årbogen som Paraplyen – Lokalhistoriske Foreninger og Arkiver i Kalundborg Kommune – udgiver for tredje gang. Som de foregående år er der spændende lokale historier fra alle otte arkiver. Fra Gørlevområdet er der i år historier om det 125 år gamle  forsamlingshus, Enigheden og om Bjerges automekaniker gennem 55 år, Jens Damsgård.

Lørdag den 17. november sælges årbogen i alle  kommunens brugser. Den kan hele tiden købes på arkiverne, hvor der endnu er nogle eksemplarer fra 2017 og 18.

 

Arkivet sælger også Foreningens 40-års jubilæumsbog
208 sider, pris kun 125 kr.