Aktiviteter

Generalforsamling

Onsdag den 20. marts 2019 kl. 19.00 på Gørlev Idrætsefterskole.

Efter generalforsamlingen er der foredrag ved Pernille Simler og Bent Yde Jørgensen, Reersø. De står bag filmselskabet Chilbal Film, der producerer film med hovedvægt på natur, miljø og populærvidenskab. Ikke alene i Danmark producerer de film, men også i hele verden, hvor de bruger levende billeder til at formidle deres budskab.

I foredraget ”Naturoplevelser i Danmark” viser de eksempler på forskellige naturtyper og fortæller om nogle af de symbioser og sammenhænge der er mellem dyr og planter og deres udvalgte levesteder. De fortæller om, hvordan naturtilstanden er i landet og om hvad der kan gøres for at skabe bedre levevilkår for planter og dyr i de forskellige habitater i Danmark.

De er begge uddannet inden for foto og filmarbejde og har en baggrund for undervisning og formidling, så det bliver en spændende og interessant aften, hvor vi kommer med både foran og bag kameraerne og får et indblik hvordan en film produceres.

Der serveres kaffe og kage.
Alle er velkomne.