Bestyrelse

Bestyrelsen for arkivet og foreningen

Anne Christensen – formand – 5885 5173
Helle Kjærulff – næstformand og sekretær
Niels Erling Pedersen – kasserer
Erna Flink
Inger Marie Skovager Jensen
Joe Evans
Ingrid Rasmussen